Sertifikacija ISO standarda

Kako bismo unapredili naše postovanje i kvalitet naših usluga, početkom 2012 godine opredelili smo se za uvođenje ISO standarda. Nakon mnogo napora na razvoju i poboljšanju radnih procedura u cilju unapredjenja celokupne koncepcije poslovanja, kao epilog ovog dugotrajnog procesa dana 08.06.2012. uspešno je izvršena sertifikaciona provera sistema menadžmenta kvaliteta.

Kuća SGS, sertifikaciono telo koje je izvršilo evaluaciju sistema menadžmenta kvaliteta u kompaniji Agro Cesla, je svetska vodeća sertifikaciona kompanija. Glavni zadaci ove firme su vršenje inspekcije, procene, sertifikacije i verifikacije ISO standarda.

Kompanija Agro Cesla sertifikovana je za Prodaju i održavanje poljoprivredne mehanizacije u garantnom i vangarantnom roku.