Merlo

Panoramic

 Idealan sistem za manipulaciju teretom za korisnike koji zahtevaju mašinu sa najvišim performansama, uz jednostavno korišćenje, kompaktnost i raznovrsnost.

 

Merlo je razvio Panoramic sistem 1987. godine, što je otpočelo novu eru na polju teleskopskih manipulatora teretom. Tehnološki koncept je bio toliko revolucionaran i dalekosežan (u pogledu panoramske preglednosti, sigurnosti, perfomasi, konfora itd.), da konkurentski proizvođači tek sada, posle nekoliko decenija počinju da shvataju prednosti Merlo sistema i da primenjuju ova rečenja na svojim proizvodima.

Panoramic pokriva najveći raspon različitih proizvoda, od kompaktnih modela (za rad u skučenim prostorima) do modela sa visokim performansama, pogodnim za rad kako na gradilištima, tako i na poljoprivrednim imanjima, direktno zamenjujući tradicionalne metode podizanja tereta.

Model

Kapacitet (kg)

Visina podizanja (m)

Snaga (ks/kw)

P 34.7

3.400

7

74,9/102

P 34.10

3.400

9,7

74,9/102

P 36.7

3.600

7

74,9/102

P 36.10

3.600

9,7

74,9/102

P 39.10

3.900

10,5

74,9/102

P 37.12 Plus

3.700

11,5

74,5/101

P 38.12

3.800

11,6

74,5/101

P 38.12 Plus

3.800

11,6

74,5/101

P 38.13

3.800

12,6

74,5/101

P 38.13 Plus

3.800

12,6

74,5/101

P 38.14

3.800

13,6

74,5/101

P 38.14 Plus

3.800

13,6

74,5/101

P 40.9

4.000

9

74,5/101

P 40.9 Plus

4.000

9

74,5/101

P 40.16

4.000

15,6

74,9/102

P 40.17

4.000

16,7

74,9/102

P 55.9 CS

5.500

8,6

103/140

P 60.9 CS

6.000

8,6

103/140

P 60.10

6.000

9,55

74,5/101

P 65.14 HM

6.500

13,9

107/145

P 72.10

7.200

9,55

74,5/101

P 75.9 CS

7.500

8,6

103/140

P 120.10 HM

12.000

9,8

107/145

 

 

 

 

Katalog Panoramic 34.7